-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

ازخانه ستارخواصی جلیقه های انتحاری یافت شد

رامش نوری استاد دانشگاه و فعال سیاسی در برنامه «مثبت و منفی» در خصوص ناامنی های پروان گفت:
 
 برای ریشه های ناامنی در ولایت پروان چهار عامل به عنوان کلیدی ترین عامل ها بررسی شده است. عامل اولی، ضعف حکومت وحدت ملی در عدم تامین امنیت است که متاسفانه حکومت وحدت ملی در دیگر نقاط افغانستان هم این مشکل را دارد. عامل دوم عدم کفایت کاری حکومت محلی است و یک ترکیب نامتجانس که حکومت محلی پروان دارد. متاسفانه نتوانسته است که بحران ها را مهار بسازد. عامل سوم هم برخی از نماینده ها و حلقاتی است که به نحوی از مردم رای می گیرند و در لباس نمایندگی مردم با طالبان در طول سال های متمادی همدستی و همیاری داشتند و در مقاطع مختلف آنها را حمایت کردند که این بر مردم افغانستان پنهان نیست. عامل چهارم هم عامل حزبی است.

وی در قسمت عامل نمایندگان می گوید: ما متاسفانه دل خوشی از نمایندگان نداریم. اما برخی از نمایندگان مستقیما از طالبان حمایت کرده اند و این هم بر مردم افغانستان پنهان نیست. مثلا در سال های گذشته بحث دفاع از طالبان و جعل سازی ویدیو که توسط یک نماینده خاص مردم افغانستان بویژه نماینده ولایت پروان در رسانه ها درز کرد نشانگر این بود که دقیقا حامی مستقیم طالبان بوده است. مثلا جعل ویدیویی که آقای خواصی به عنوان یک نماینده افغانستان کرد و بعدها مشخص شد که حمله هوایی که صورت گرفته بود در فرد مظنون که قوماندان طالبان بود با بادیگاردهایش در یک خانه با استفاده از زور وارد یک خانه شده بودند و نیروهای هوایی بین المللی هم همان خانه را بمباران کردند. بعدها معلوم شد که در این عملکرد متاسفانه حلقاتی درون غوربند نقش داشتند که زمینه رافراهم کردند و در گذشته ها هم دیده شده است که به نفع این حلقات نفرت پراکنی در میان مردم افغانستان کردند و بارها بحث جهاد علیه رسانه های شما را و بحث جهاد علیه نیروهای همکار در قالب نیروهای بین الملل در جامعه بین المللی که در افغانستان حضور دارند از سوی این حلقات داده شده است که برای این موضوع اسناد متعددی هم وجود دارد.

وی در خصوص نقش آقای خواصی نماینده پروان در ناامنی های ای ولایت می گوید: دو سال پیش خانه آقای خواصی بررسی می شود و از خانه اش جلیقه های انتحاری پیدا می شود. حالا پرسش این است که این جلیقه های انتحاری برای چه و برای که بوده است. قبلا هم اسناد انتحاری ها در خانه اش بوده است که اسناد و ویدیوهای مربوط آن موجود است. بحث دیگری که می ماند این است که وقتی می گوییم که وی دست در ناامنی ها دارد اگر از بعد سیاسی آن بحث کنیم هم به نتیجه می رسیم و اگر از بعد اقتصادی آن هم بحث کنیم به نتیجه می رسیم. هم اکنون نه پروژه در غوربند از نگاه اقتصادی جریان دارد و وی نه پروژه را به برادرش عبدالله داده است و هیچ شرکتی نمی تواند در ساحه طالب نشین فعالیت کند به جز پروژه و شرکت برادر آقای خواصی. در جایی که دیگر شرکت ها در آنجا نمی توانند بروند اینها می آیند نه پروژه از آن را می گیرند. در اینجا هم فساد اداری وجود دارد و هم نشان داده می شود که آقای خواصی به نحوی رابطه هایش با طالبان خیلی خوب است.

نوری، در ارتباط با ارتباط تنگاتنگ خواصی با حکومت بیان داشت: آقای خواصی و نماینده های پارلمان مصونیت امنیتی دارند و هیچ کس هم نمی تواند آنهارا دستگیر کند. این یک موضوع است. موضوع دیگر این است که ساختار قدرت در افغانستان یک ساختار سنتی است و ساختاری است که بر اساس سنت های اجتماعی استوار است و روابط انسان ها با هرم قدرت خیلی نقش دارد و ما نمی توانیم از روابط آقای خواصی با نظام کنونی و نظام های قبلی سرسری بگذریم. این روابط چنان نزدیک است که چندین نفر به جرم رابطه با طالبان دستگیر شده اند اما با ضمانت آقای خواصی رها شده اند.