-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۱, سه‌شنبه

او تروریست نیست، آقای ستیوین پادوک است


اشاره: برای غربی ها، پیچیدن درپتوی استاندارد های طبقه بندی شده، راه نجات نیست، گرداب خطرهای مضاعف است.

سراسر شب سرخط های خبر رسانه های بین المللی در باره کشتار تکان دهنده لاس ویگاس را دنبال کردم. هیچ رسانه غربی راه اندازی این چنین حمام خون را یک عمل تروریستی توصیف نمی کند. به نظر می رسد که حمله تروریستی باید یک شاخ و سه دم داشته باشد، آنگاه می توان آن را عمل تروریستی توصیف کرد. اول تروریست باید مسلمان باشد، دوم اهل یکی از کشورهای اسلامی باشد. سوم،‌ نامش ابوخالد یا شیخ مرزوق یا .... باشد! دیگر این که مشکل روانی هم نداشته باشد و شاخصه حمله اش این باشد که الله اکبر گویان دست به کشتار زده باشد. فکر می کنم علایم فارقه یک عامل کشتار که دارای یک شاخ و چهار دم باشد، دم نقد توضیح داده شد!