-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۸, جمعه

چرا جنگنده دولت، هاموی غنیمتی در دست دشمن را نزده بود؟

شاید بهترین پاسخ گمشده برای سوال بالا این باشد که چرا طیاره دولت، طالب سوار بر هاموی اردوی ملی را بزند؟محمد آگل مجاهد، آگاه مسایل نظامی در گفتگو با "خط کابل" در رابطه به فجایع اخیر در پکتیا و قندهار گفت:
 شکی نیست که در به انجام رساندن این حملات دست زورمندان و قدرتمندان وجود دارد. در حمله پکتیا معلوم است که هاموی ها مربوط به کدام ارگان بوده و در کجا به دست نیروهای مخالف افتاده است اما چرا آن ها را با یک طیاره هدف قرار نداده ایم؟

مجاهد، معتقد است که دست هایی از داخل در به هدف رساندن حملات دست دارند و بیان می کند: 
مخالفین دولت روزانه با هاموی ها، تانک ها و رنجرهایی که از وسایط امنیتی گرفته اند در گروه های صد و هزار نفری تجمع می کنند و کنفرانس ها و بیانیه های مختلف می گیرند که رسانه ها نیز آن ها را ثبت می کنند و نمایش می دهند؛ آیا حکومت خبردار نمی شود؟ چرا یک طیاره بالا نمی کند و تجمعات را هدف نمی گیرد؟
این آگاه سیاسی تصریح کرد: یک نفر که از جان خود گذشته است دیگران را هدف قرار می دهد هرچند که خود وی هم کشته می شود ولی مهم این است که چرا ما اقدامات پیشگیرانه نمی کنیم. وقتی وکیلی به رسانه می گوید که به استخبارات تلفن زده و گفته است که سه هاموی و دو رنجر در فلان جا توقف کرده اند و آنها با طیاره بزنید، حکومت توجهی نمی کند و همان هاموی ها صدها انسان را به خاک و خون می کشاند این مسایل نشان می دهد که تدبیر درباره حکومت و بزرگان نیاز است.