-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

زمزمه اعلام رسمی سلطنت فقیه بجای ج. اسلامی

 پاره ای از سرمقاله راه توده

شماری از نمایندگان مجلس در نظر دارند طرحی برای تبدیل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی یعنی حذف رئیس جمهور و انتخاب مستقیم نخست وزیر توسط پارلمان ارائه دهند. طرحی که در گذشته آقای خامنه‌ای هم به طور ضمنی از آن پشتیبانی کرده بود.
هدف ارائه دهندگان این طرح ایجاد امکان مقابله با بحران اقتصادی و اجتماعی فزاینده از طریق یکدست کردن حاکمیت و پیشبرد برنامه در نمک خوابیده بسیج 20 میلیونی است که دولت روحانی را مانع اجرای آن می‌دانند. ارائه این طرح در عین حال بازتاب سردرگمی و ناامیدی کاملی است که در جناح راست حکومتی از پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری حاکم شده است. آنها از هم اکنون شکست خود را در هر انتخابات ریاست جمهوری در کشور قطعی‌ می‌دانند و امید به یکدست کردن حاکمیت از طریق پیروزی در انتخابات را از دست داده‌اند. چنان از دست داده اند که یکباره طرفدار مضحکه جمهوری بدون رئیس جمهور شده اند!