-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

مهارت اردوی پاکستان درکنترول ومدیریت دسته جات افراطی

روزنامه هندوستان تایمز امروز نوشت که حکومت پاکستان در جستجوی راه هایی است تا گروپ های افراطی مانند حزب حافظ سعید را با دیگر احزاب متحد کند. بعد از کنار رفتن نواز شریف از قدرت و خالی شدن یک کرسی از لاهور در پارلمان، حزب ملی مسلم لیگ و جریان سیاسی جماعت الدعوه از یک نامزد واحد حمایت کردند. اردوی پاکستان به روز پنجشنبه گفت که حکومت در تلاش ادغام دسته جات شبه نظامی در یک مسیر اصلی سیاست کشور مباحثی را به راه انداخته است.