-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۶, چهارشنبه

ورود قطارآهن چین به افغانستان متوقف شد

ازبکستان در نقش پاکستان ثانی در برابر افغانستان قد علم کرده است/ اگر خیانت امریکا نبود، سالیان پیش سمرقند وبخارا بستر جنگ اصلی بود.
مسئولان اتاق‌ تجارت و صنایع در زون شمال افغانستان شکایت دارند که به دلیل مداخلات ازبکستان در امور تجاراتی افغانستان واردات چین از طریق خط آهن به بندر تجارتی حیرتان در شمال افغانستان متوقف شده‌است.

آرش یونسی رئیس اتاق تجارت و صنایع زون شمال به رادیو آزادی گفت که از زمان بهره برداری از خط آهن چین - افغانستان تنها سه بار به بندر تجارتی حیرتان اموال چینی به وسیله واگون‌های تجارتی از طریق خط آهن وارد شده‌اند.

وی گفت به دلیل این که ازبکستان به صادرات اموال تجارتی افغانی به وسیله واگون‌های تجارتی از خاک خود اجازه عبور به سایر کشورهای آسیای میانه را نمی‌دهد، اکنون واردات اموال تجارتی چین به افغانستان نیز از راه خط آهن متوقف شده‌است.

آقای یونسی در رابطه گفت:

" از آغاز فعالیت خط آهن تا اکنون سه پارت اموال تجارتی چین به افغانستان وارد شده‌است، اما هیچ صادرات از سوی افغانستان به وسیله خط آهن از بندر تجارتی حیرتان صورت نگرفته است. اکنون واردات از کشور چین به دلیل عدم صادرات از سوی افغانستان از طریق خط آهن متوقف است."

رئیس اتاق‌ تجارت و صنایع زون شمال افغانستان می‌گوید در کنار مداخله ازبکستان در امور تجارتی و صادرات این‌کشور، افزایش ناامنی‌ها نیز باعث شده‌ تا سطح سرمایه گذاری تجار در زون شمال افغانستان ۵۰ درصد کاهش یابد. وی گفت، مسیر راه‌های ترانزیت بنادر آقینه، حیرتان و شیرخان بندر نا امن بوده و تجار افغان نمی‌توانند به راحتی اموال وارداتی از کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه را به کابل و ولایات جنوبی و شرقی کشور انتقال بدهد.

تاجران افغان نیز در شمال افغانستان شکایت دارند که متوقف شدن واردات از طریق راه آهن چین- ازبکستان به بندر تجارتی حیرتان بر سرمایه گذاری آنان در داخل کشور تأثیرات منفی گذاشته‌است. حاجی مایل یکی از سرمایه گذاران افغان در زون شمال است. وی می‌گوید اکنون اموال تجارتی از چین و سایر کشورهای آسیای میانه به وسیله موتر تا ازبکستان منتقل شده و بعد توسط کشتی‌های تجارتی وارد خاک افغانستان می‌شوند که نسبت به واردات از راه آهن چندین برابر هزینه بر می‌دارد.

حاجی مایل از حکومت افغانستان می‌خواهد تا هر چه زودتر مشکل صادرات اموال تجار افغان به وسیله خط آهن از راه ازبکستان را حل نموده و جلو فرار سرمایه گذاری‎ها از کشور را بگیرد.