-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۳, یکشنبه

نفیس ذکریا: هند چشم دیدن پیروزی های پاکستان درنبرد علیه تروریزم را ندارد!

نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دریک ادعای خنده آور گفته است که چون هند چشم دیدن پیروزی های پاکستان در جنگ علیه تروریزم را ندارد با دسته جات خشونت گرا مماشات در پیش می گیرد. وی در گفت و گو با بخش خبر تلویزیون دولتی پاکستان گفت که  هند از یک طرف به هدف اجرای عملیات تروریستی درخاک پاکستان با سازمان های تروریستی داخل افغانستان تبانی می کند؛ از سوی دیگر ساکنان غیرنظامی را در امتداد مرزهای هدف قرار می دهد.