-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۵, جمعه

نا متعارف ترین دلیل برای مردنِ خوش به رضا

برای این که اعدام شوم به زنان تجاوز کردم.روزنامه ایران: جوان 30 ساله ای که دیروز برای تحقیقات به شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران منتقل شده بود پس از تکمیل تحقیقات، به دستور بازپرس سهرابی و برای مشخص شدن سایرجرایم احتمالی‌اش دراختیار کارآگاهان قرارگرفت.اودرگفت‌وگوبا خبرنگار «ایران» جزئیات تازه‌ای ازجنایت‌های سیاهش را فاش کرد.

چه شد که تصمیم گرفتی زنان ودختران را بدزدی؟

درجریان خواندن ماجرای خفاش شب و افراد متجاوز متوجه شدم که آنها محکوم به اعدام شده‌اند. من که از زندگی خسته شده بودم تصمیم گرفتم زنان ودختران را بدزدم و...

اما می‌دانی تجاوز تنها جرمی نیست که مجازات اعدام دارد؟

شهامت قتل را نداشتم. می‌دانستم که با کشتن یک نفر هم محکوم به اعدام می‌شدم. اما در خودم نمی‌دیدم که یک انسان را به قتل برسانم. من گلوی یکی از قربانیانم را بشدت فشار دادم ولی او را هم نمی‌خواستم بکشم. فقط چون مقاومت کرد چنین حرکتی کردم. ولی به محض اینکه دیدم حالش دارد بد می‌شود سریع دستم را رها کردم.

حالا چرا اعدام شوی؟ چرا نمی‌خواستی زندگی کنی؟

از زندگی خسته شده بودم و دوست نداشتم به زندگی‌ام ادامه بدهم.