-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۵, جمعه

پدرطالبان: امریکا مانند شوروی درهم شکسته خواهد شد.

سرحلقه ملاهای آی اس آی برای چوب زدن زاغ رکس تیلرسون دو باره به میدان کشانیده شد.
به گزارش روزنامه تریبیون، مولانا فضل الرحمن موسوم به «پدرطالبان» روز پنجشنبه در جمع هواداران خود در ورزشگاه ایوب که به مناسبت سالیاد درگذشت مولانا مفتی محمود برگزارش ده بود؛ گفت که امریکا همانند شوروی با شکست و انهدام رو به رو خواهد شد. این اظهارات در حالی انجام می گیرد که رهبران پاکستان از مذاکرات توام با اوقات تلخی با رکس تیلرسون به شدت عصبانی اند. اینک «طبق معمول» روال کاری آی اس آی، مولانا دوباره به پویایی افتاده است. 
وی صریح گفت: هند و امریکا درگیریک توطئه مشترک علیه پاکستان اند.
 اشاره: 
مولانا مفتی محمود نخستین پذیراگر رهبران اخوانی در پشاور بود. او درآن زمان وزیراعلی صوبه سرحد بود. مرحوم مولانا والاجان وثیق درمحضر من  و رفیق گرمابه وگلستان، گلنور «بهمن» شاعر و  نویسنده در مدرسه فیضانی در پشاور روایت کرد که وقتی آن زمان ( شاید بعد از سال 1344) رهبران مجاهدین به پشاور رسیدند، مولانا مفتی محمود مبلغ هفتاد هزار کلدار برای مخارج خورد و خوابگاه ما داده بود. به گفته والا جان، بین گلبدین حکمتیار و مولوی محمد نبی برسراین که هفتاد هزار کلدار را چه کسی تحویل بگیرد، مناقشه سختی درگرفت که به جنگ مشت ویخن منتهی شد. این را از بهر این نوشتم... گر ما نمانیم، وقایع تاریخی برای نسل پسین بماناد.