-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۸, جمعه

دکترخلیلزاد رسمن از انتقال جنگ به حوزه روسیه خبر داد

دکتر زلمی خلیلزاد، ازجمهوری خواهان ارشد افغانی الاصل درامریکا سرانجام درتازه ترین اظهارات خویش در مورد پروژه انتقال جنگ به حوزه روسیه، درواقع مصوبات محرم دراتاق عملیات وجنگ برون مرزی امریکا در حوزه افغانستان را فاش کرد.
 وی در صحبت با صدای امریکا گفت که داعش پس از شکست درخاورمیانه قرار است فعالیت های خود را در قلمرو افغانستان توسعه دهد. این اظهارصریح درحالی رسمن رسانه ای می شود که براساس گزارش های تحلیلی در شبکه های انگلیسی زبان، امریکا قصد دارد خالیگاهی را که در نتیجه از دست دادن طالبان ( به نفع روسیه و ایران) در افغانستان ایجاد شده با صورت دادن یک ائتلاف جنگی و سیاسی با تاجکان افغانستان درشمال جبران کند. در حوزه سرحدات جنوبی روسیه روی قوای نظامی تاجکان هم درافغانستان و هم در آسیای میانه سرمایه گزاری های سنگینی صورت می گیرد. جزئیات این خبر غیررسمی تا کنون در رسانه های ظاهر نشده است.