-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۲, شنبه

روسیه: داعش از سوریه به سوی افغانستان روان است

فرید احمدی، رادیو آسیای میانه، دوشنبهتاجیکستان و ازبکستان، با وجود آن که دو کشور همسایه و نیز هم‌مرز با افغانستان هستند، در ۲۵سال اخیر بار نخست به‌خاطر هم‌کاری‌های نظامی سر میز نشستند.

ملاقات شیرعلی میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان با همتای ازبکستانی او عبدالسلام عزیزاو پیش ازآغاز جلسه نوبتی شورای وزیران دفاع کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شد.

فریدون محمدعلی یف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، می‌گوید، در این گفتگو جانب‌ها اساساً مسائل مربوط به هم‌کاری‌های نظامی تاجیکستان و ازبکستان را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: “در این زمینه مناسبت‌های خوب هم‌مرزی و تحکیم هم‌کاری‌های نظامی، نظامی-فنی و جنبه‌های دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

همچنین جانب‌ها در مورد وضع پیچیده نظامی-سیاسی کشورهای منطقه و جهان تبادل افکار کردند. گفتنی است، که کشورهای هم‌مرز-تاجیکستان و ازبکستان در امر جلوگیری از خطرها و مبارزه مشترک با تروریزم بین‌المللی آمادگی جدی دارند ”.

سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، تمرینات مشترک نظامیان تاجیکستان و ازبکستان را قدم نخستین دو کشور در امر تحکیم هم‌کاری‌های نظامی خواند، اما دقیقاً وقت برگزاری آن را نگفت. تاجیکستان و ازبکستان، هر دو همسایه کشور افغانستان اند، که ۲۵سال به‌این سو در امر خطرات افزاینده از این کشور و در عموم، هم‌کاری‌های نظامی خود باری هم صدا بلند نکرده‌اند.

ازبکستان با افغانستان ۱۳۷کیلومتر و تاجیکستان ۱۴۰۰کیلومتر مرز دارند. جلسه‌های شورای وزیران دفاع اتحاد دولت‌های مستقل، که ۸کشور تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ازبکستان را دربر می‌گیرد،

از سال ۱۹۹۲به این سو برگزار می‌شوند. جلسه هفتادوسومین در“کاخ افسران”- ا وزارت دفاع تاجیکستان را سیرگیی شایگ، و وزیر دفاع روسیه گردانندگی می‌کرد.

موصوف خطر افزایش هراس افگنی در مرزهای جنوبی تاجیکستان را موضوع کلیدی این جلسه قرار داد.

سیرگیی شایگ ومی‌گوید، بنا به اطلاع موثّق وزارت دفاع روسیه گروه های مسلّح جنگجو از سوریه به افغانستان می‌گریزند، از این خاطر، خطر جنوبی برای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل حالا بیش از پیش مهم شده است: 
«ما تمرینات مشترک زیادی را در منطقه انجام می‌دهیم، که خطرات کاهش یابند و ثبات افزاید. طبیعی است، این همه با توجّه به آن چه، که در مرز تاجیکستان اتّفاق می‌افتد، راه‌اندازی می‌شود. من پیش از همه افغانستان و خطراتی را در نظر دارم، که از آن جانب به دلیل وضع خیلی نامن، که به طور دینامیک تغییر می‌یابد، می‌آیند. و نه به سوی بهبودی تغییر می‌یابد ”. 
وزیر دفاع روسیه در ملاقات دوجانبه‌اش با همتای تاجیک اش شیرعلی میرزا پیشنهاد کرد، که برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان یک گروه متحد از نیروهای روسیه و تاجیکستان تشکیل شود. تا کنون تاجیکستان در پیوند به این چیزی نگفته است. روسیه در مرز تاجیکستان و افغانستان از سال ۱۸۸۶، هنوز زمان شاه سفید حضور داشت و ۱۳ژوئیه سال ۲۰۰۵آن را ترک کرده، مرزبانانش در حدود ۳۰۰نفر مقام مشاوران خارجی را به دست آوردند. این شمارسال ۲۰۱۱ به ۲۰۰نفر کاهش داده شد. مرز تاجیکستان را هم اکنون تنها مرزبانان تاجیک حمایت می‌کنند. چند سال آخر رسانه‌های روسیه بحث بازگردانیدن نیروهای مرزبانی شان به مرز تاجیکستان و افغانستان را بارها دامن زدند. امّا مقام های رسمی تا کنون دراین مورد چیزی نگفته ‌اند.