-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۵, جمعه

خواب زده گی خطرناک محافظه کاران را نگاه کنید!

وزارت سرحدات، اقوام و قبایل می‎گوید، استراتژی را تهیه خواهد کرد که در آن موقف حکومت افغانستان در باره خط دیورند بگونه رسمی روشن خواهد شد. این وزارت می‎گوید، مردم و حکومت این کشور خط دیورند را به رسمیت نمی‎شناسند و این پاکستان است که در تلاش به رسمیت شناختن این خط است.