-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۳, چهارشنبه

تیلرسون با دست خالی از اسلام آباد عازم دهلی جدید شد

تیلرسون دردهلی گفت گروه های زیادی درداخل قلمرو پاکستان لانه گرفته اند.
گزارش ها از پاکستان حاکی اند که رکس تیلرسون  بعد از آن که در فرودگاه نظامی در شهر راولپندی پاکستان از طیاره پیاده شد صرفن یک هیأت سطح متوسط مربوط وزارت خارجه پاکستان پذیرایی شد. منابع خبری می گویند که تیلرسون سوار بر موترهای لندکروزر سفارت امریکا همراه با موتر های تعقیبی روانه سفارت امریکا شد.

منابع خبری پاکستان گزارش کرده اند که رکس تیلرسون با صدراعظم، وزیردفاع، لوی درستیز، وزیرخارجه و رئیس آی اس آی صحبت های پرچالشی داشته به طوری که فی المجلس همان نکاتی را که در بگرام به آدرس پاکستان مطرح کرده بود، درحضور رهبران پاکستان نیز مکرر کرده است. جواب پاکستانی ها هم همان جوابی بود که احسان اقبال وزیرداخله در پاسخ به اظهارات تیلرسون دربگرام اعلام شده بود. یعنی هیچ تروریستی در پاکستان پناه گاه ندارد و هر آن چه هست در داخل خاک افغانستان است
و مشکل اصلی هم نفوذ روزافزون هند درافغانستان است. 
وزیردفاع پاکستان نیز درصحبت با تلویزیون جئو اظهار داشت که در رابطه به موجودیت تروریست ها در خاک پاکستان میان ما و تیلرسون تفاوت بسیار بود.
اما از گزارش روزنامه دی نیشن پاکستان برمی آید که مذاکرات تیلرسون با پاکستانی ها بی نتیجه بوده است. روزنامه نوشته است که تیلرسون همین که پایش به دهلی جدید رسید گفته است که دسته جات تروریستی زیادی در داخل خاک پاکستان مستقر اند که بر دیگر کشورهای همسایه دست به تعرض می زنند. تیلرسون حتی گفته است که امریکا ازبابت قدرت گیری گروه های تروریستی نگران آن است که موازنه و ثبات حکومت پاکستان را برهم بزنند.
او درمحضر روزنامه نگاران دردهلی اظهار داشت: درگفت وگو های اسلام آباد ما صادقانه به نتیجه رسیدیم که دسته جات تروریستی زیادی درپاکستان صاحب پناه گاه های امن شده اند. ما سرگرم ایجاد یک مکانیزم جهت از بین بردن توانایی آن ها برای حملات بر دیگر کشور ها هستیم. 
درعوض، تیلرسون آشکارا اعلام کرد که هند وامریکا متحدان طبیعی اند و دو کشور دربرابر تروریزم شانه به شانه درحرکت اند. اما وزیرخارجه هند گفت که استراتیژی ترمپ زمانی نتیجه می دهد که پاکستان برضد پناه گاه های تروریستی درخاک خودش دست به اقدام بزند.
تیلرسون درکابل گفته بود که واشنگتن در مورد مبارزه با افراطیون درخواست های مشخصی از پاکستان دارد.