-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۹, یکشنبه

در تبعیدگاه کابل

کابل، مکان غریبی است. یا آدم را به رنگ خود در می‌ آورد یا به حاشیه می راند.
گزارش شده که سفرهای ولایتی گلبدین حکمتیار لغو شده اند. برای منبرنشینی موصوف نیز مشکلاتی به وجود آمده از جمله نخست مذاکره با مقامات امنیتی، دوم جلب موافقت ملاامام و سوم ( جنجالی تر از همه) تحلیل وارزیابی واکنش احتمالی مردم محل. ازین قرار برای رفتن حکمتیار به یک مسجد یک پروسه طولانی باید طی شود که به زحمتش نمی ارزد. حکمتیار درمخفی گاه های مرزی نسبت به کابل نشینی آزادی عمل بیشتر و استرس کمتری داشت.