-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۶, یکشنبه

مصاحبه کرزی؛ تیری که خود را نیز نشانه می گیرد

خدمات دو سویه امریکا و کرزی به پاکستانمصاحبه حامد کرزی با بی بی سی حقایق اجتناب ناپذیر از جمله حمایت امریکا از گروه داعش و انتقال نفرات داعش در بستر شمال را بازتاب داد. این نیز درست است که امریکا درسالیانی که تروریزم طالب کاملن مستعد به نابودی مطلق بود، در تفاهم با پاکستان، این گروه میرغضب را به خاطر استفاده های بعدی حفظ کرد. اما بعد از آن که پاکستان، چانس استفاده بعدی طالب را به رقبای امریکا ( روسیه-ایران) داد و با تردستی، طالب را به قیمت بالاترو با دوام تر معامله کرد، امریکایی ها دستپاچه شده اند و شعار مبارزه با طالب می دهند. صریح باید نوشت که امریکایی ها درین مرحله از تلاش های شان در افغانستان ( درموقعیت محاصره) دیر یا زود شکست می خورند.
 اما درین میان آن چه را که کرزی از گفتن آن «تیر خود را آورد» حمایت های بی دریغ خود وی همراه با معاونش مارشال فهیم، همراه با شاهدش، دکترسپنتا از تروریستان طالب بود. او نگفت که هزاران تروریست طالب را با وصف آن که همه روزه خون نیروهای امنیتی و مردم عادی را میریختند، به لحاظ قوم مداری و بازی کثیف برای بقای سیاسی از زندان ها رها کرد. او تا امروز از تروریزم قومی مدافعه می کند. یعنی به نحوی همان کاری را که امریکا کرد، کرزی، سپنتا وفهیم قبلن درسطح گسترده تری به انجام رسانیده بودند. خیانت به تاریخ، شاخ و دم ندارد.  اگر امریکا درین گیرودار به منافع پاکستان خدمت کرد، کرزی و گروهش درکابل نیز به نوبه خویش از بهر تباهی افغانستان، خدمات شایانی به آی اس آی کردند.