-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱, دوشنبه

امریکا ازهند خواست که کمک ها به افغانستان را شدت بخشد

 روزنامه فری پرس ژورنال، به نقل از یک مقام ارشد امریکا نوشته است که کاخ سفید از هند خواسته است که کمک های خود به تقویت ظرفیت ها و نهاد ها در افغانستان افزایش دهد تا آن کشور بر شورشگران طالب که پناه گاه های شان در پاکستان قرار دارد غلبه کند. 
به نقل از این مقام امریکایی گفته شده است که کمک هند به افغانستان یاری رسانیدن مردم این کشور است.  به گونه نمونه هند در راستای مدیریت آب افغانستان تلاش های زیادی انجام داده است. آن ها همچنین برخی از از صنایع مهم درافغانستان را کمک کرده اند که به ویژه زمینه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی را سبب شده است. مسایل ساخت و ساز یکی دیگر از حوزه هایی است که هند خیلی درین زمینه کمک می کند.