-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۱, سه‌شنبه

صدای افغانستان مشابه صدای ویتنام است

از درس ویتنام درافغانستان بیاموزیم.روزنامه امریکایی نیوز لیدر می نویسد که مردم افغانستان مانند دوره جنگ ویتنام چشم شان به سوی امریکا است.  آن ها به حکومت خود اعتماد ندارند و اکثرا دولت خود را به چشم یک دستگاه فاسد نگاه می کنند. یک سوم ارتش افغانستان همه ساله صفوف ارتش را ترک می گویند و انگیزه ای جنگیدن برای حکومتی که نسبت به آن بی اعتماد اند، ندارند.
این نشریه می گوید که افغانستان قرن های متوالی به عنوان یک کشور واقعی وجود نداشته و بیشترینه متشکل از گروپ های قومی بوده که اغلب درمنازعه با همدیگر قرار داشته اند مگر هماره دربرابر تجاوز گران متحدان جنگیده اند. صدا هایی که درافغانستان می شنویم مشابه به همان صدا هایی است که در ویتنام می شنیدیم. درحال حاضر مخارج عظیم دفاعی از سوی کنگرس تأمین می شود و واریزی میلیارد های دالر در عراق و افغانستان عاقبت چه نتایجی به بار آورد؟ به نظر می رسد که ما هرگز از تاریخ درس نمی گیریم. 
اشاره: صدا های اعتراض به جنگ افغانستان درمیان محافل سیاسی واجتماعی امریکا آهسته آهسته از حالت خزش زیرزمینی بیرون می شود. محافل امریکایی چشم اندازی روشنی را دیده نمی توانند. آن ها از بهر پاکستان پروری وطالب پروری معروض به تاوان تاریخی اند.