-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۷, یکشنبه

مقام حکومتی بدون پاسپورت و مدرک در پشاور اختطاف شد

روزنامه هندی به نقل از معین مرستیال قونسل افغانستان در پشاور گزارش کرده که قاضی محمد نبی احمدی معاون والی کنر درمنطقه دبگری پشاور ربوده شده است. وی از نزدیکان حکمتیار است. قاضی نبی برای یک رشته آزمایشات پزشکی به آن جا رفته بود. موصوف حین ورود به پشاور گذرنامه یا هیچ سند دیگری دراختیار نداشته است. وی در پشاور سوار بر یک موتر با افراد مختلفی دیدوبازدید داشته است.
مقامات محلی گفته اند که سرگرم پویایی در مرز تورخم و دیگر مسیرها اند تا سرنخی برای این حادثه پیدا کنند.