-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۵, سه‌شنبه

درتقسیم بندی سوریه، پایتخت داعش سهم امریکا رسید

این خبربرای روسیه، ایران وبشاراسد اضطراب آور است.
نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه می گویند اکنون کنترل رقه که زمانی پایتخت گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) به حساب می آمد را در دست گرفته اند و فقط شمار معدودی از نیروهای داعش در آن باقی مانده اند.
"نیروهای دمکراتیک سوریه" می گویند میدان النعیم که در زمان داعش محل اعدام در ملا عام بود را در دست دارند.
خبرنگاران بی بی سی می گویند که اعلامیه رسمی در مورد خارج کردن کنترل شهر از دست داعش به زودی صادر خواهد شد.