-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

خواجه دین وایمان به دروغ داده است

به حواله خبرگزاری سما، خواجه آصف وزیرخارجه پاکستان درنشست خبری در واشنگتن گفت که پاکستان از بابت پناه گاه های گروه های تروریستی در قلمرو افغانستان شدیداً نگران است. خواجه مثل همیشه از بالا گز کرد و اظهار داشت که امریکا و پاکستان برای اهداف صلح آمیز در جنوب آسیا با همدیگر کار می کنند. خواجه در بیان آخرین دروغ خویش تصریح کرد که عملیات نیروهای ضد تروریستی پاکستان اردوی پاکستان بسیار خوب عمل می کند و هیچ کشور دیگری این چنین متعهدانه و موفقیت آمیز درین زمینه کار نکرده است.