-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۵, سه‌شنبه

ایران در انتظار دو مهمان خارجی است. رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور روسیه. رئیس جمهور فرانسه بدعوت روحانی به ایران سفر می کند و رئیس جمهور روسیه برای دیدار مشترک و سه جانبه روسای جمهور روسیه، آذربایجان و ایران راهی تهران می شود. تاریخ سفر پوتین به تهران علیرغم آن که تاکنون از نظر امنیتی مرسوم نبوده 10 آبانماه اعلام شده است. البته این احتمال که این تاریج چند روز جلو کشیده شود و یا چند روز دیرتر انجام شود نیز هست. دستور کار سفر پوتین روابطه سه جانه میان سه جمهوری روسیه- آذربایجان- ایران اعلام شده اما از روز آشکار تر است که این سفر اهداف مهم تری را در نظر دارد و مذاکرات مستقیم و محرمانه تری در دستور است.
رئیس جمهور فرانسه گفت: باید در مورد موشک هایی که رژیم ایران شلیک می کند و همین طور درباره اقدامات آنها در منطقه گفتگو کنیم.
مکرون در پاسخ به این سوال که آیا شما به تهران خواهید رفت؟ گفت: من در زمان مناسب به آنجا خواهم رفت.