-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۷, یکشنبه

تیری که امرالله صالح از کمان گلبدین به سوی اتمر پرتاب کرد

هنوز از پروژه ای که خیلی زود فروپاشید، چه عبث امید یک برداشت سیاسی به صرفه دارند.


ماهانه بیست میلیون افغانی مخارج پیدا وپنهان حکمتیار از بودجه ملی تادیه می شود. یک میلیون افغانی تقریباً برابر با بیست هزار دالر امریکایی است.

امرالله صالح :
یعنی مصارف آقای عفو شده پس از هفده سال دسیسه و توطیه در برابر ملت افغانستان معادل ساختن بیست باب مکتب در یک سال است. این تنها بخش علنی و فریبنده ای کار است و کشورما دارای هیچ نهاد مستقل و یا کمی مستقل تفتیش نیست که معلوم کند که از کدام فصل و باب دیگر چه مقدار پاداش برای قتل عام و دسیسه گری پرداخته میشود.
درین معامله کی باید بشرمد؟ حکومت ؟ عفو شده ؟ ملت ؟
 اما آنچه هویداست این که نقاب های دروغین و ریا در برابر چشمان ملت فرو میریزند و آنهایی که چهل سال فریاد از عدالت عمری زدند و چه موجی از جوانان و نوجوانان را زیر نام ارمان و دین به قتل گاه بردند و حالا پاداش خودشان همین چند ملیون از کیسه فقیر ترین ملت دنیا در ماه. ( خدایا هیچ شک ندارم که عزت و ذلت بدست توست. شاهد چه صحنه های ننگین دیگر خواهیم بود) .