-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۴, دوشنبه

برجام؛ نگرانی شدید آلمان از بروز جنگ

یکی از بسترهای جنگ احتمالی بی هیچ تردیدی، غرب ومرکز افغانستان خواهد بود. 
وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا اروپایی‌ها مایلند تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران آنگونه که ترامپ خواستار شده است ‌وضع کنند، گفت: ما می‌توانیم درباره این موضوع صحبت کنیم.

این در حالیست که به گزارش تسنیم، وزیر امور خارجه آلمان امروز در گفتوگو با سایت رادیو آلمان درباره تجدید تحریم ها علیه رژیم ایران هشدار داده و گفت: نتیجه چنین اقدامی می تواند خطر جنگ در فاصله نسبتا نزدیک به اروپا باشد.