-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۱, سه‌شنبه

هراس از تسلط اقتصادی چین

هنری کیسنجر افزود:
دریای جنوبی چین محل تقاطع علائق چین و ژاپن است . امریکا  خود را حافظ علائق ژاپن می داند. صحبت بر سرمالکیت چند جزیره غیرمسکون در این منطقه، مسیر عبور و مرور کشتی های بازرگانی و نیز منابع و معادن دست نخورده منطقه است. ناوگان امریکا در دریای جنوبی چین گشت زنی می کنند،
تا موضع امریکا را در منطقه موکدا نشان دهند، و تصریح کند که جزائر مورد نظر در آبهای بین المللی قرار دارند. دعوی چین بر مالکیت جزایر منطقه متکی بر اسناد تاریخی است. ارتقاء  چین به نخستین قدرت در فهرست  اقتصادی  جهان و فروراندن امریکا به مرتبه دوم  کابوسی است که بنا به اعتراف صریح امریکائی ها خواب  از چشم امریکا ربوده است.