-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۲, شنبه

پس مسئولیت گشایش دروازه های زندان بزرگ بگرام و پلچرخی به روی آدم کشان میرغضب طالب کار کدام وطن پرست بود؟


 رنگین دادفر اسپنتا در ششمین کنفرانس امنیتی هرات اظهار داشت: تنش دولت، حامد کرزی و استراتژیک دوست ما آمریکا بر سر بمباردمان هواپیما‌های خارجی به روستای عزیز آباد شیندند هرات آغاز شد. چرا که در آن حادثه تمامی افراد ملکی اعم از زن و مرد و اطفال هدف قرار گرفته بودند و ما تصمیم گرفتیم این موضوع را محکوم کنیم اما خانم کاندو نیزارایس وزیر خارجه وقت با تماس تلفنی به آقای کرزی گفت که این مسله را نه تنها محکوم نکنید که افشا نیز نکنید اما ما قبول نکردیم و افشا، محکوم و جنایت جنگی عنوان کردیم.

اسپنتا اضافه کرد: : وزیر داخله ناروی و دوست خوبم نیز می‌خواست تا این حادثه را جنایت جنگی اعلام کند اما وزیر خارجه آمریکا گفته بود این کار را نکند ولی آقای کای آن حادثه را جنایت جنگی خواند و محکوم کرد و این مسله برایش بسیار گران تمام شد چرا که دیگر نتوانست در یو آن باقی بماند.