-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۶, چهارشنبه

دعوت رئیس جمهور تاجیکستان از کشورهای عربی

فرید احمدی، رادیو آسیای میانه، دوشنبهرئیس جمهور تاجیکستان از سرمایه‌گذاری کُند جهان عرب نسبت به کشورهای روبه توسعه ی اسلامی سخن زد. امامعلی رحمان، که در جلسه دوم همایش کشورهای عربی و کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در شهر دوشنبه سخنرانی می‌کرد، گفت، کشورهای عربی، که تریلیون ها دلار را در غرب نگه می‌دارند، می‌توانند دست کم ۵ تا ۱۰ درصد آن را به سرمایه‌گذاری اقتصاد کشورهای مسلمان رو به رشد آسیای مرکزی، از جمله تاجیکستان، که عمدتاً مسلمان هستند، اختصاص دهند.

وی گفت، با وجود این که ملاقات رهبران کشورها در سطح برگزار شده، در مسیر بازرگانی و اقتصاد و سرمایه‌گذاری همکاری ها به طور مناسب پیش نمی‌روند.

وی افزود، امروز سهم ‌کشورهای عربی در حجم عمومی بازرگانی بیرونی تاجیکستان درکل یک و نیم درصد را تشکیل می‌دهد: “و این در حالیست، که ما کشورهای عربی را به حضور بیشتر اقتصادی، اشتراک فعالانه در سرمایه‌گذاری و استفاده مشترک ذخیره‌های فراوان طبیعی تاجیکستان پیوسته دعوت و تشویق می‌کنیم.

مشاهده می‌شود، که بیشترکشورهای پیشرفته عربی در بخش بازرگانی و سرمایه‌گذاری ها توجه بیشتر به کشورهای غربی دارند. در برابر این، کشورهای ما، از جمله جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون امکانات و اقتدارهای بزرگ همکاری دارند، که می‌توان آنها را در اساس منافع متقابل سودمند در همدستی با دولتهای عربی استفاده نمود ”. طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان، سال ۲۰۱۶ گردش بازرگانی خارجی این کشور در مجموع ۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر را تشکیل داد. نخستین نشست همایش اقتصادی کشورهای عربی و کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان تحت شعار «دورنماهای همکاری در ساحه بازرگانی و سرمایه‌گذاری مشترک”۱۳ می سال ۲۰۱۴ در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شده بود. در کار آن ۲۲ کشور اتحاد کشورهای عرب، ۵ کشور آسیای مرکزی – تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان و یک کشور مسلمان قفقاز – آذربایجان شرکت می‌کنند. همکاری در این چهارچوب در اظهارات رسمی از راه بازرگانی و اقتصاد و کمک و سرمایه‌گذاری کشورهای ثروتمند به رو به رشد اسلامی صورت می‌گیرد. امامعلی رحمان گفت، در تاجیکستان تمام شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمده است، از جمله بیشتر از ۷۰ نمود امتیاز و ۲۴۰ نامگوی سهولت در بخش باج و خراج پیش‌بینی شده است. وی افزود، تا به حال در تاجیکستان ۱۹۰ کیلومتر راه آهن، ۲ هزار کیلومتر راه و ۳۰ کیلومتر نقب ماشینگرد به استفاده داده شده‌اند. رئیس جمهور تاجیکستان از ۶۰۰ کان ذخیره‌های طبیعی معدنی و غیرمعدنی، از جمله طلا و نقره و سنگهای قیمت‌بها، سخن گفت، که کشف و برای کارکرد آماده کرده شده‌اند و منتظر سرمایه‌گذار می‌باشند. امامعلی رحمان آب را ثروت اصلی کشورش خواند و گفت، در حدود تاجیکستان ۱۳ هزار پیریخ و حدود ۱۰۰۰ دریا موجودند، که قریب ۶۰ درصد ذخیره‌های آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند و می‌توانند برای حلّ مشکل آب تازه در کشورهای جهان اسلام، استحصال“انرژی سبز”برای“اقتصاد سبز”به کار برده شوند. در برابر انتظاری های زیاد از سرمایه‌گذاری های عربی رئیس جمهور تاجیکستان به وضع عالم اسلام نیز تمرکز کرده، دربخش ازسخنانش با اشاره‌ به حوادث سوریه و عراق و افغانستان گفت، تاجیکستان این مرحله را هنوز سال های ۹۰ – ام عصر گذشته پشت سر گذاشته است. وی گفت، آن زمان نیز گروه های جداگانه با پشتیبانی باداران خارجی خود می‌خواستند در تاجیکستان دولت اسلامی بنیاد کنند، که این وضع کشور را به جنگ برادرکُش کشید. موصوف پیش از این گفته بود، که کمک های کشورهای جهان عرب باید بی‌غرضانه باشند. سرمایه‌گذاری کشورهای جهان عرب به اقتصاد تاجیکستان در حال حاضر با ساختمان راه ها، مسجد ها و دیگر زیرساختارها محدود و مبلغ آن خیلی ناچیز ارزیابی می‌شود.