-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۹, یکشنبه

استاد عطا درسفر اعلام نشده به ترکیه، بسته های پیشنهادی کابل به «شورای نجات» به میانجیگری شیخ السفرای امریکایی را به جنرال دوستم تشریح کرد. پیشنهادات از طریق دکترعبدالله به والی بلخ مطرح شده بود و اکنون جهات مسایل مورد نظر رایزنی جریان دارد.