-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۹, چهارشنبه

بعد از ایجاد مرکز مقاومت در بلخ، خبرها چنان اند که سفیرامریکا، قطار بی برک غنی- اتمرو هیاهو گری های گلبدین را حداقل تا امر ثانی متوقف کرده است.