-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۹, چهارشنبه

نفرهای گلبدین قبلن درمسجد عیدگاه به دفاع از آصف مهمند سوگند خورده بودند. حالا هم یک مقدار پول تا وبالا شده و بالاخره یکی دو نفر موتورسایکل سوار را به خدمت گرفته اند که یک زخمی بزنند تا بشود دهان آن زخم کوچک را با استناد به برخی اقدامات متقابل والی بلخ، از طریق دادگاه عالی کابل بیشتر چیر کرد.