-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه

به گزارش موسسه جیمز تاون، ازبکستان و روسیه یک مانور مشترک نظامی پنج روزه را سر از تاریخ سوم اکتبر ماه جاری آغاز کرده اند. این اقدام بیانگر تغییر پالیسی دررهبری ازبکستان بعد از درگذشت اسلام کریموف در سال ۲۰۱۶ خوانده شده است. این نخستین رزمایش نظامی بین دو کشور در ظرف ۱۲ سال اخیر است.