-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۴, دوشنبه

نزدیکی روسیه و پاکستان

اشاره: این مقاله بیانگر موضع آی اس آی است.
روزنامه دیلی تایمز گرمی روابط بین پاکستان و روسیه را مرور کرده و نوشته است که موازی با سرد شدن رابطه بین امریکا و پاکستان، رابطه بین روسیه و پاکستان نزدیک تر شده است. دیلی تایمز می نویسد که دیده خواهد شد که موضع تهاجمی امریکا نسبت به پاکستان تا چه زمانی ادامه می یابد واین حالت بر روابط میان پاکستان و روسیه چه اثراتی برجا خواهد نهاد. در اینجا دو عامل عمده وجود دارد: یکی این که پاکستان خواستار یک رابطه خوب با روسیه است و دیگر این که روسیه تا چه حدی خواهد توانست که بین هند و پاکستان موازنه ایجاد کند. 
بزرگترین مشکل سیاست خارجی پاکستان این است که آن کشور از احساس اطمینان خالی است و مردم فکر می کنند که بدون دریافت کمک و یا مساعدت یک ابرقدرت، موجودیت پاکستان به خاطر روابط ناگوار با هند همواره در خطر قرار دارد. 
سیاست خارجی پاکستان هماره جنبه دفاعی دارد و قادر نیست آزمایش های کلانی را تجربه کرده و ابعاد و مسیرهای تازه ای را در سیاست خارجی خویش تشخیص کند. 
 سیاست خارجی پاکستان غالبا به دلیل رویکردها به هدف ایجاد معاهده های دفاعی با قدرت های کلان یک رویکرد یک جانبه بوده است و این سیاست به مثابه امنیت دولتی مطرح است. 
بنا برین ما مشاهده می کنیم که پاکستان بعد از هفتاد سال پس از استقلال، به عوض پیدا کردن دوستان هماره به منافع استادان خارجی خویش خدمت می کند.  با توجه به استراتیژی کنونی، پاکستان باید در سیاست خارجی خویش تجدید نظر کند و بدون اتخاذ یک موضع تندتر نسبت به امریکا به سوی روسیه متوجه باشد. 
به همین سان، روسیه باید با نگاه به جلو دشمنی های گذشته با پاکستان راکه دردهه هشتاد در جریان جنگ افغانستان به وجود آمده بود به فراموشی بسپارد. با آن هم روابط حسنه بین روسیه و هند کماکان برای پاکستان اسباب نگرانی است. این مساله برای پاکستان که به قدرت های بزرگ اتکا دارد امری ضروری است.  بهبود روابط با روسیه می تواند به پاکستان کمک کند تا نیازهای انرژی خود را برآورده کند. در حال حاضر اتحادیه اروپا تحریم های تجاری را بر روسیه اعمال کرده است و بنابراین پاکستان فرصتی برای ایجاد روابط تجاری طولانی مدت با روسیه دارد. 

انتظار می رود که دیدار اخیر لوی درستیز پاکستان از روسیه اتحاد دو کشور علیه تروریزم داعش در افغانستان، تحکیم کند. تهدید داعش برای دو کشور و حضور آن درافغانستان بر روسیه و پاکستان و سرزمین های مسلمان نشین آسیای میانه زیانبار است.