-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۹, یکشنبه

خبرمی رسد که شماری از قوماندانان حزب اسلامی جبهه تازه ای را به یاری طالبان در غوربند به هدف حمله بر مراکز شهری پروان باز کرده اند. درخبر غیررسمی آمده است که نفرات وابسته عبدالستار خواصی عضو مجلس نماینده گان دوشادوش طالبان و درنقش راه یابان محلی فعالیت دارند.