-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۹, سه‌شنبه

زنان درهمه جا و در تمامی اعصار با هم شبیه اند

8 میلیون ایرانی به فالگیر و جن گیر مراجعه‌ می‌کنند.
 اکثریت این مراجعه کنندگان خانم هستند.
این گفتگو با «ابوالفضل رحیمی شاد» جامعه شناس در مورد گسترش باور به فال و فالگیرها و رمال‌ها و جن گیرها در جمهوری اسلامی تهیه شده است:
نتیجه یک کار تحقیقی نشان داده است که حدود ۱۰ درصد ازایرانیان، یعنی حدود هشت میلیون نفر، درسال به رمال وفالگیر‌ها مراجعه می‌کنند. این مراجعه دودلیل عمده دارد؛ کنجکاوی یا رفع مشکلاتی که به طریق دیگرحل نشده‌است.
طبیعی است که مردم وقتی نتوانند بیماری‌شان را درمان کنند، نگران باشند و بخواهند درمان از طریق جادو و رمالی را نیز امتحان کنند. جای تعجب ندارد اگر احساس کنند همه راه‌ها به روی‌شان بسته شده و نمی‌توانند با کوشش و تلاش، شغل پیدا کنند، پس ناراحت و افسرده شوند و برای باز شدن گره بسته کارشان، پیش رمال و فالگیر بروند.
 قابل درک است اگر کسی چیز با ارزش و گرانبهایی گم کند یا از او سرقت کنند، نگران و پریشان شود و راه کسب خبر از غیب پیش گیرد یا اینکه اگر کسی احساس کند همسرش با فرد دیگری رابطه عاطفی برقرار کرده، عصبانی شود و احساس ناکامی کند و چون اعتمادی به روان شناس و مشاور ندارد یا امتحان کرده و نتیجه نگرفته به سراغ رمال و جن‌گیر برود.
حالا اگر پزشکی راه درمان همه بیماری‌ها را پیدا کرده ‌و امکان دستیابی به دکتر و درمانگاه و بیمارستان برای همه فراهم باشد، دسترسی به روان‌شناس و مشاور متخصص برای همگان وجود داشته و وضعیت اقتصادی به ویژه اشتغال مناسب باشد، مهارت‌های زندگی در مدارس و رسانه‌ها به خوبی آموزش داده شود، نظام تربیتی به سمت اخلاق محوری حرکت کند، تجهیزات نظارتی و امنیتی پلیس کامل باشد، قاضی ودادگاه به درستی به وظایف‌شان عمل کنند و قانون همه‌جانبه نگر باشد، آیا دوباره هشت میلیون نفر در سال به رمال و فالگیر مراجعه می‌کنند؟
 - چرا خانم‌ها بیشتر از آقایان به سراغ رمال و فالگیر می‌روند؟
- این اختلاف بسیار نیز زیاد است و گویا بیش از ۹۰ درصد مراجعان را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. اگر این آمار را کنار دلایل اصلی مراجعه بگذاریم، یکی از عوامل روشن می‌شود. نازایی، شک کردن به وجود رابطه همسر با دیگری و گشایش بخت از مهم‌ترین این دلایل هستند. در این موارد، هم از نظر عاطفی و روانی و هم از نظر فرهنگی، میزان فشارآسیب‌ها روی خانم‌ها بسیار بیشتر از آقایان است.