-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۵, سه‌شنبه


رحمت الله بیژن پور آگاه مسایل سیاسی در برنامه «بازنگاه» گفت: 

آمریکا در واقع فقط یک بازی را در افغانستان به راه انداخته است و مساله ایجاد امنیت و بهبود مطرح نیست و افزود: به هر حال نه افغانستان بهشت امن طالبان است و نه طالبان خطر بزرگ جهانی هستند. مساله معلوم است. این بازی برای افغانستان واقعا خسته کننده است. حتی کارشناسان، تحلیلگران، عناصر آگاه و صاحب نظران این سرزمین نیز در حال کلافه شدن که هستند که تا کجا با شعور این مردم بازی شود. چرا که در رابطه با دولت سازی افغانستان هیچ برنامه ای نیست. در حال حاضر دولت هم در اختیار این بازی است. چرا که برای خواندن ذهن مردم باید بازی در دولت صورت بگیرد. در حقیقت چرا در پانزده سال هیچ گزارش واقعی در مورد بازسازی افغانستان و نقش خارجی ها در اینجا داده نشده است. دلیل هم ادامه بازی ها در این جا است.