-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۳, یکشنبه

خرازی: با ظهور هیتلر جدید در امریکا مواجه هستیم

گزارش انتخاب، متن پیام سیدکمال خرازی وزیرخارجه پیشین ایران درباره سخنان اخیر ترامپ علیه ملت ایران به شرح زیر است:
او به اختلال شدید خودبزرگ بینی مبتلاست و در پی پایه گذاری یک نظام دیکتاتوری جهانی است. کسی که از سازمان های بین المللی به راحتی خارج می شود و زیر تعهدات کشورش می زند این پیام را می دهد که تمام تلاش هایی که از ابتدای تأسیس سازمان ملل برای ایجاد امنیت دسته جمعی انجام گرفته بوده، باطل است و همه باید از یک قدرت مطلق یا دیکتاتوری جهانی پیروی کنند؛ در غیر این صورت با انواع تحریم ها و فشارها و حتی تجاوز نظامی روبرو خواهند شد.
امروز دنیا با شخصیتی شبه هیتلر روبه روست و تنها چاره آن، مقاومت در برابر چنین دیکتاتوری است که برهم زننده نظم جهانی است. بدون شک، ملت ایران که 40 سال مقاومت در برابر زورگویی های آمریکا را تجربه کرده است از رفتارهای دیکتاتورمآبانه ترامپ نمی هراسد و با قدرت تمام به هرگونه اقدام آمریکا پاسخ مناسب خواهد داد.