-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۰, پنجشنبه

سرمقاله راه توده

یک سلسله حوادث و رویدادها در هفته‌های گذشته نشان از آغاز تلاش‌ها و تدارکات کودتایی دست راستی‌های نظامی گرا علیه دولت حسن روحانی دارد. از جمله :
1- اعلام حکم حبس برای رهبران جبهه مشارکت و حزب اتحاد ملت برای مرعوب کردن، ممانعت و جلوگیری از فعال شدن احزاب؛
2- مقاومت دربرابر خاتمه حصر موسوی و کروبی و رهنورد؛
3- کوشش برای گسترش دامنه حصر و جلوگیری از تاثیرگذاری امثال محمد خاتمی؛
4- طرح تغییر قانون اساسی و حذف رئیس جمهوری برای آماده کردن زمینه فکری عدم کارایی رئیس جمهور و بنابراین بی‌اهمیتی بود و نبود یا براندازی آن؛
5- کوشش برای بحران سازی‌های اقتصادی و دامن زدن به نارضایتی و ایجاد مسائل کارگری.
این تلاش‌ها که شبهه حذف جسمی هاشمی رفسنجانی را بشدت تقویت کرده، از یکسو با چشم انداز احتمال مرگ آقای خامنه‌ای در ارتباط است و از سوی دیگر با نزدیک شدن در رسیدن یک بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سراسری و یا ترکیبی از هردو. هر کدام از این احتمال‌ها زودتر در رسد دربرابر نظام دو راه بیشتر باقی‌ نمی‌گذارد:
1- حرکت بسوی گسترش دموکراسی و آزادی‌ها، اعتماد به مردم، برقراری یک دولت وحدت ملی و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر مردم در اداره امور.
2- حرکت بسوی گسترش بیشتر استبداد و اختناق، دور کردن و حذف مردم، برقراری یک حکومت نظامی و تامین شرایط برای مشارکت اجباری مردم.
شرایط کنونی به شکلی است که امکان غلبه هریک از این دو راه در آینده کشور وجود دارد و طرفداران براندازی و کودتا معتقدند که وجود دولت روحانی مانع اصلی غلبه راه دوم است. بنابراین همه تدارکات دیگر در نهایت با هدف بی‌اثر کردن، بی خاصیت کردن، ناامید کردن مردم و در نهایت سرنگون کردن دولت صورت‌ می‌گیرد.
تدارک کنندگان براندازی دولت روحانی امید زیادی به یاری دولت ترامپ در لغو یا بی‌اثر کردن برجام بسته‌اند. بنظر آنان اگر ترامپ برجام را لغو کند چند دستاورد خواهند داشت:
1- نیروهای سیاسی کشور را وادار‌ می‌کنند که با سپاه و بسیج بیعت کنند و تفوق آن را بپذیرند؛
2- به بهانه خطر امریکا فضا را نظامی و امنیتی کنند؛
3- گناه بحران اقتصادی ناشی از پشتیانی هشت ساله از دولت فاسد احمدی نژاد را به گردن برجام و امید دولت روحانی به برجام اندازند. (سخنان رئیس قوه قضائیه)
در کنار امید کودتاچیان به یاری ترامپ و دولت امریکا، آنها بر روی گسترش دامنه بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های عمومی نیز سرمایه گذاری کرده‌اند.
سپاه، بیت رهبری و بانک‌ها و امپراتوری‌های مالی و اقتصادی وابسته بدانها در چند دهه اخیر قدرت اقتصادی گسترده‌ای بدست آورده‌اند و تصدی بخش مهمی از فعالیت‌هایی را که در گذشته در دست دولت قرار داشت در دست خود گرفته‌اند. این قدرت تصدی‌گری اقتصادی اکنون امکان‌های کلان و بیسابقه‌ای را برای آنان در دامن زدن به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد نارضایتی و مناقشات کارگری بوجود آورده است. بنابراین تدارک کنندگان براندازی دولت از یکسو‌ می‌کوشند تا شرایط بین‌المللی و سیاست خارجی کشور را به زیان دولت و بسود ترامپ آماده کنند که سخنان عزیز جعفری فرمانده سپاه در تهدید موشکی امریکا نمونه‌ای از آن است. از سوی دیگر خواهند کوشید از قدرت اقتصادی خود برای ایجاد بحران و نارضایتی و ممانعت از بهبود اوضاع اقتصادی در کشور بهره گیرند. 
تدارک کنندگان کودتا و براندازی دولت روحانی البته در کوشش برای تحقق امیدهای خود با آتش بازی‌ می‌کنند. اگر آنها در کار خود موفق شوند حداکثر آنچه روی خواهد داد حذف مراجع و روحانیان حکومتی و درگیری و جنگ داخلی و در نهایت تجزیه و فروپاشی ایران است. اینکه آنها بتوانند دولت روحانی را براندازند و قدرت را بدست خود بگیرند و آن را حفظ کنند یک خیال خام و واهی بیش نیست، حتی اگر کسانی در اطراف ترامپ و دولت امریکا به آنها چنین وعده‌هایی داده باشند نیز از نوع وعده‌هایی که اسلاف آنها پیشتر به صدام حسین دادند بیشتر نخواهد بود.