-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۹, چهارشنبه

تاکید مجدد لوی درستیز پاکستان بر همکاری آی، اس، آی وامنیت ملی افغانستان

رحیم الله یوسفزی: دکترغنی شش دانشجوی نظامی را جهت آموزش به اکادمی نظامی پاکستان اعزام کرد. درمقابل، به تعداد ۱۱۰۰ نظامی افغان روانه هندوستان شدند که مایه نگرانی پاکستان است.
رحیم الله یوسفزی درصفحه اطلاعاتی جیو، تی، وی پاکستان مقاله ای نوشته است.
وی فاش کرده است که جنرال قمر بجوا لوی درستیز پاکستان دردیدار اخیرش از کابل با دکترغنی عقب درهای بسته صحبت کرده و یک بار دیگر پیشنهاد همکاری های اطلاعاتی بین آی اس آی و امنیت ملی افغانستان را به وی پیشکش کرده است. یوسفزی نوشته است که درنتیجه ملاقات جنرال بجوا با دکترغنی،در رفتار ولحن دکترغنی، تغییراتی رونما شده و در بیانیه منتشره رسمی از قمر بجوا به عنوان یک دوست نام برده شده است. به نوشته رحیم الله یوسفزی، رفتار دکترغنی ممکن است حین بحث با قمربجوا دستخوش تحول شده باشد. به هرحال مشخص نیست درچنین وضعیت متضاد کدام سازش یا موافقتی حاصل آمده باشد. چنین چیزی به دلیل اختلافات جدی میان دو طرف بعید به نظر می رسد. 
اختلافات دیرینه تا آنجا مشخص اند که حصول توافق درباره آن ها غیرممکن است. نویسنده مقاله می نویسد که دکترغنی در صدد بهره برداری از فرصتی است که سیاست جدید ترمپ درباره افغانستان به وجود آورده است. دکترغنی از فشارهای موجود برپاکستان آگاه است، زیرا ترمپ پاکستان را به خاطر حمایت از تروریزم به شدت انتقاد کرده است. محاسبات دکترغنی احتمالن این است که پاکستان اکنون مایل است رهبران طالبان افغان را به میز مذاکره آورده و یا علیه آن ها و شبکه حقانی وارد عمل شود.
بجوا قبل از اعلام کمک پاکستان دررابطه به مسایل امنیتی منطقه، روابط دو جانبه، صلح وثبات، تلاش های ضد تروریستی و مسایل تجارت، با دکترغنی عقب درهای بسته دیدارداشت. حضرت عمرزاخیل وال سفیر افغانستان دراسلام آباد این دیدار دو به دو را «سازنده وتشویق آمیز» توصیف کرد. 
جنرال بجوا باردیگر به دکترغنی درمورد همکاری های اطلاعاتی و آموزش دادن نظامیان افغان درپاکستان پیشنهاد ارایه کرد. جنرال رحیل شریف قبلن چنین پیشنهادی را مطرح کرده و حتی موفق به امضای یک یادداشت تفاهم درزمینه مبادله اطلاعات بین آی اس آی و امنیت ملی افغانستان شده بود. اما کابل تحت فشارمخالفان قرارداد قادر به اجرای تفاهم نامه نشد. علی رغم مخالفت ها دکترغنی شش دانشجوی نظامی را جهت آموزش به اکادمی نظامی پاکستان اعزام کرد. درمقابل، به تعداد ۱۱۰۰ نظامی افغان روانه هندوستان شدند که مایه نگرانی پاکستان است.
یوسفزی می نگارد: اختلافات گسترده بین دیدگاه کابل واسلام آباد وجود دارد و سفر قمر بجوا هرچند سطح انتظارات برای بهبود در روابط دو طرف را افزایش داده اما دستیابی به پیشرفت آسان نخواهد بود. به طورمثال، هند از نظر پاکستان یک عامل ویرانگر و بی ثبات کننده به شمار می رود، حال آن که افغانستان اعتقاد دارد که هند تامین کننده آرامش و ثبات است و از نزدیکی ترمپ با دهلی حمایت می کند.
یوسفزی به یک نکته باریک توجه کرده می نویسد:
مقامات پاکستان از عملیات نیروهای ویژه افغانستان در ننگرهار که در نتیجه آن هفت جنگجوی حماعت الاحرار پاکستان جان باختند، شگفت زده شده اند. زیرا این دومین بار است که کابل دهشت افگنان پاکستانی را هدف قرار می دهد. این اقدام درجهت بهبود روابط با پاکستان خوب است و هرچند پاکستان ازین امر راضی به نظر می رسد اما افغانستان خواهان اقدام مشابه پاکستان برضد طالبان و شبکه حقانی است.