-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۳۰, یکشنبه

توهم پیروزی امریکا درافغانستان


روزنامه امریکایی هافینگتن پست امروز نوشت:
کارشناسان می گویند که هدف از «پیروزی» امریکا در افغانستان جلوگیری از تبدیل این کشور به پناه گاه تروریزم جهانی یا تبدیل شدن به عرصه جولان برای چین و روسیه است.
 استدلال آنان این است که که مشکل اصلی این است که امریکا درین کشور کدام تعهدی ندارد. این روش موجد یک دغلکاری وحشیانه است: مگر چنین پناه گاه هایی هم اکنون در جهان وجود ندارد؟  و اگر مسکو درگیر یک بحران شود آیا به راستی ایالت مشیگان را ضربه خواهد زد؟  
"پیروزی" محل واضحی ندارد که بتوان آن را پیدا کرد و حتی رسیدن به نیمه پیروزی مورد بحث آسان نخواهد بود.
مردم رنج دیده افغانستان درسالیان دراز هنوز با همان چشم اندازی رو به رو اند که درسال ۲۰۰۱ با آن رو به رو بودند. در نظر امریکایی ها فقط یک ضمانت وجود دارد و آن نا امیدی نسبت به آینده است.