-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۱, جمعه

به گزارش روزنامه The Nation پاکستان بار دیگر تصریح کرد که گسترش هرنوع فعالیت از سوی هند در افغانستان به نفع منطقه نخواهد بود.  نفیس ذکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دریک نشست خبری خاطر نشان کرد که هند با استفاده از پوشش عناصر تروریستی برضد پاکستان دست به عملیات می زند. او گفت در این زمینه شواهد معتبر ارائه داده ایم.
نفیس ذکریا گفت که پاکستان برای حل وفصل اختلافات در افغانستان هماره بر فرآیند مذاکرات سیاسی تحت رهبری افغان ها تاکید داشته است.