-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۸, سه‌شنبه

پایگاه انگلیسی The Sun گزارش داد که یک گروه دست کم سی نفری نیروهای ویژه انگلیسی سه سال پس از ترک افغانستان در سال ۲۰۱۴ دو باره به هلمند رسیده اند تا به گفته مقامات رسمی، با نفرات طالبان که حملات کنار جاده و انفجارات را انجام می دهند مبارزه کنند. یک مقام پیشین امور دفاعی انگلیس درگفت وگو با نشریه تایم گفته است که خروج نظامیان انگلیس قبل از ارتقای توانایی های عملیاتی اردوی افغانستان دربرابر طالبان یک اقدام زود هنگام بود.