-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۰, چهارشنبه

احتمال موافقت امریکا به بازگشت جنرال دوستمحرکت موازی میان استاد عطا و بازرس امریکا 
پس از ارتحال آخرین چریک قرن، هیچ کسی مانند این مرد درمیدان تاریخ این چنین پایمردانه نه ایستاده است. ما شاهد
گریه وچموشی بسیاری از پهلوان ها بوده ایم.
استاد عطا محمد نور خواستار تشکیل حکومت موقت و انحلال کمیسیون انتخابات شده و درضمن از بازگشت جنرال دوستم به کابل خبر داده است. در تشکیل حکومت موقت میان بسیاری از جریان های حاضر درصحنه اجماع وجود دارد.

اما محافظه کاران ارگ طبق عادت و سنت از جنرال دوستم به اندازه امیرحبیب الله دوم متنفر اند وبازگشت جنرال آنان را از نظر روانی به فرسوده گی کامل می کشاند. به نظر می رسد که بازگشت جنرال دوستم به کابل براساس تفاهم چند جانبه و جور آمد با امریکایی ها صورت می گیرد. این درحالی است که تیم ارگ کودتای بی حاصلی را به هدف درهم شکنی صفوف جنبش ملی- اسلامی به راه انداخته است.
گزارش ها مشعر اند که اوضاع دارد از کنترول خارج می شود.  عطا نور درسخنرانی اخیرخویش در هرات این انتباه را کامل کرد که دولت کابل درحال فلج شدن کامل است و باید تا دیر نش
ده یک مساعی مشترک برای نجات کشور به راه انداخته شود. رهبران ضد طالب و عموم مردم بعد از شهکاری های امرخیل ها و لجاجت امریکا و تیم کوچک بیگانه با افغانستان، مطلق می دانند که هیچ کمیسیون وهیچ انتخاباتی سالم در افغانستان برگزارشده نمی تواند. راه های دیگری هست که باید نظام تعیین کند. راه های دیگر زیر بحث است.
درین حال بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) گزارش داده که وضعیت کنترل دولت بر مناطق و جمعیت کشور از دو سال گذشته در بدترین سطح خود رسیده است.
دفتر جان ساپکو در گزارش سه ماهه اخیرش به کنگره آمریکا نوشته است که کنترل و نفوذ دولت افغانستان از ۷۲ درصد در عقرب سال ۱۳۹۴ به ۵۷ درصد در عقرب امسال کاهش یافته است.
براساس گزارش سیگار، با خارج شدن کنترل ۹ ولسوالی در شش ماه گذشته از کنترل دولت افغانستان، این دولت در ماه آگوست گذشته از ۴۰۷ ولسوالی (شهرستان) بر ۷۴ ولسوالی کنترل و بر ۱۵۷ ولسوالی دیگر نفوذ دارد که جمعا ۲۳۱ ولسوالی می‌شود.
بنابرین، درمتن ومحتوا بین نتیجه گیری امریکایی ها و رهبران ضد طالبان چندان تفاوتی دیده نمی شود.