-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۵, دوشنبه

توافق انتخاباتی جدید؛ دکترغنی رئیس و دکترعبدالله معاون اول

مخالف اصلی این طرح حامد کرزی خواهد بود. همچنان جمیعت و شورای نظار که اکنون بازوان نظامی وسیاسی استاد عطا به شمار می روند، دست به مقاومت شدید خواهد زد.خبر واصله از منبع نزدیک به حکومت کابل حاکی است که دکترغنی و دکترعبدالله برای ادامه دولت کنونی تحت مدیریت عمومی دکترغنی و سهم درجه دوم قریب به مناصفه به سرپرستی عبدالله در حکومت آینده ، به طور یک جانبه بین خود به توافق رسیده اند. 
این درحالی است که اکثریت مردم و رهبران سیاسی نسبت به برگزاری یک انتخابات شفاف و بدون تنش و تضاد به شدت مظنون اند. ائتلاف انتخاباتی غنی- عبدالله همزمان با افزایش مطالبه احزاب سیاسی، شخصیت های سرشناس و سران برخی اقوام برای ایجاد یک ساختار شفاف انتخاباتی به دور از فریبکاری و دغلبازی صورت گرفته است و این واقعه نشان از آن دارد که دکترغنی و عبدالله عزم جزم کرده اند که یکی رئیس و دیگری معاون اول برای ابقای و ادامه همین حکومت به شدت ضد ملی و فرسوده به همکاری مشترک خود ادامه دهند. 
گزارش مشعر است که اصرار بر اصلاحات انتخاباتی و اجرای توافق نامه غنی- عبدالله در ابتدای کار حکومت وحدت ملی به فراموشی سپرده شده است.