-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۹, پنجشنبه

لویه جرگه ارتجاعی همیشه نافی عدالت سیاسی و بدیلی حرام برای انتخابات و مشارکت بوده است

لویه جرگه قندهار از نظر محتوا و تا اندازه ای از منظر شکلیات نسخه اصل همان لویه جرگه «مزارشیرسرخ» در 1747 است. همه لویه جرگه ها با هم شبیه اند. اگر دیروز صابرشاه کابلی آن مجذوب (مأمور) کمپنی هند شرقی، شاهد وناظر حضور احمدشاه ابدالی بود؛ اکنون جای خود را برای خلف الصدق خود رنگین سپنتا ( مأمور همیشه شاهد) اختصاص داده است. کافی است یک خوشه گندم به طور نمادین به دست سپنتا بدهند و تاریخ به همان چرخی بچرخد که تا کنون چرخیده است.