-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۱, یکشنبه

قرار است ۱۵۰۰ نفر قرغز پامیری به پروژه داعش ضمیمه شوند

اقدام عکس الحرکت روسیه و ازبکستان نیز قابل پیش بینی می باشد.

بی بی سی دستور داده که ارشاد هنریار و حمید عرشیا، دریک سفر بغایت طاقت فرسا به کوه های پامیر فراز آیند تا احوال قرغیزها را بگیرند!
ارشاد و حمید همانند دو زائر امین پنج شبانه روز پیاده منزل زده اند تا به ارتفاعات پامیر خورد خودشان را برسانند.
این نخستین جرقه از یک انبار کلان اطلاع رسانی از سرحدات صعب العبور پامیر ها است.
علت این عطف عنایت گرم بی بی سی آن است که این قرغیزها «سنی مذهب» اند و مهم تر آن که « بعد از فروپاشی شوروی کار شان به این جا کشیده است.» بی بی سی علی الظاهر نگران است که هرگاه به حال این قرغیزها توجهی صورت نگیرد ممکن است نسل آن ها منقرض شود. واز دست رفتن این نیروی بشری بومی شده دربلندی های پامیر تاسف بار است. چرا نباید به یک انرژی فعاله استراتیژیک تبدیل شوند؟
 ازین قرار فهمیده می شود که داهیه ناگهانی رسیده گی به وضع قرغیز ها منتج به سریالی از گزارش های موثر تر بعدی خواهد شد. اصلن قرار بود جان تامپسون به این جا قدم رنجه می کرد اما پیر مرد حالا توان سابق را ندارد و یک معلول نمی تواند گردنه های «پرپیچ وخم» را فتح کند. این باب را باید جوان ها مفتوح کنند و نوبت بعدی یک انگلیس به آن جا خواهد رفت. . وضع الجیش گیری ۱۵۰۰ سنی مذهب محتاج به آب و نان و زن، یک پروژه کلیدی است، به خصوص که زمینه ای فراهم آید تا این لشکر هزار و پنجصد نفری بتوانند به مناطق مادری خویش برگردند. این که چه گونه برگردند، در گزارش های بعدی بی بی سی خواهد آمد.