-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۶, جمعه

دپلومات انگلیس: این دو نفر با واکنش غیرمنتظر رو به رو شدند

استاد عبدالحی «خراسانی» ثقه و با مسئولیت می نویسد. دپلومات انگلیس در لندن حاضر است.


اشاره: من نوشته قبلی خود را پس گرفتم. برداشت من از 20 سال پیش بود. مامون

یکی از مسئولان انگلیس بی بی سی در گفتگو با یک دپلومات: 

"آصف معروف، به هدف گرفتن مقامی در دولت افغانستان، نخست با مقامات داخلی حکومت هماهنگ می‌کند سپس به مینه‌ بکتاش می‌گوید که اگر بخش فارسی افغانستان را به عنوان یک زبان جدا به دری تغییر دهی، از یک سو با سیاست‌های فرهنگی و زبانی حکومت همراه می‌شوی و از سوی دیگر از بخش فارسی مستقل می‌شوی و بودجه جداگانه دریافت می‌کنی که خود ریاست کنی."
همین بود که هردو اقدام به تغییر صفحه‌ی بی بی سی افغانستان به بی بی سی دری کردند. اما این کار شان به واکنش دور از تصور شان رو به رو شد.
چنانچه در کنار مخالفت هزاران مخاطب این رسانه به این کار، صدها تن از چهره‌های شناخته‌شده‌ی فارسی زبان از ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، واکنش نشان داده و فرق‌قائل‌شدن بین سه گویش فارسی را یک عمل نادرست و فارسی ستیزانه‌ خواندند.
حالا مسئولان بی بی سی برای توجیه این رفتار نادرست خویش، از یک سو در بحث‌های این رسانه به پخش اظهار نظر افراد شئونیست و فارسی‌ستیز مثل عثمان تره‌کی توسل جسته و از سوی دیگر تکیه بر ادعای دروغینی می‌کند که برنامه‌های رادیویی بی بی سی برای افغانستان در گذشته زیر عنوان دری نشر می‌شد. در حالی که مجریان این رادیو مثل عزیز حکیمی که سال‌های پیش با بی بی سی کار می‌کرد، این ادعا را رد می‌کند که هیچگاه برنامه‌های بی بی سی برای افغانستان زیر عنوان دری نشر نمی‌شدند.
اما آن‌چه را که یک مسئول انگلیس بی بی سی به یکی از دوستان در لندن گفته است، این است که این برنامه به هدف سیاسی و به نیت شوم از سوی آقای آصف معروف در همکاری با مینه بکتاش مسئول بخش افغانستان انجام شده است. 
به گفته‌ی این آقا، آقای معروف در پی‌ گرفتن موقف حکومتی تلاش‌کرده است تا نشرات بی بی سی را از زیر مجموعه فارسی جدا ساخته و پس از این تلاش کند نشرات بی بی سی، مطابق به سیاست رسمی بخشی از چهره‌های فارسی ستیز در حکومت افغانستان تهیه شود که در آن گفتن واژه‌های فارسی چون دانشگاه، دانشکده، دانشجو، دادستانی، ویژه و... ممنوع شود.
پ.ن.‌ دپلوماتی که با یکی از مسئولان بی بی سی صحبت کرده است، این اطلاعات را شریک ساخت، اما نظر به تقاضای خودش نامش را ننوشتم.