-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۸, یکشنبه

بدون رضایت پاکستان، افغانستان روی آرامش نخواهد دید

پایگاه خبری رسمی دولت پاکستان موسوم به «پاکستان تودی» این سوال را مطرح کرده است که آیا تهدید ها و رزمایش های واشنگتن علیه پاکستان به جایی می رسد؟

منبع می گوید که پاکستان کماکان دربرابر تهدید های جدید امریکا ایستاده گی می کند. دو کشور پس از یک دهه مبارزه مشترک اکنون در نقطه مقابل هم قرار دارند. مطالبات اخیر امریکا از پاکستان در رابطه با افغانستان صرفن ثابت کننده باور عمیق اسلام آباد است که امریکا یک متحد غیر قابل اعتماد است. افزون برین، از نظر پاکستان، سیاست جدید امریکا حمایت از هند - دشمن دیرین اسلام آباد- به شمار می رود. 
پاکستان تودی می نویسد: این طور پیداست که دو طرف در رابطه به مشکل خشونت طلبی ها در افغانستان به هدف حفظ منافع امنیتی و اقتصادی شان به دریافت یک زمینه مشترک نایل نشده اند. علی الظاهر منازعه افغانستان هرگز راه حلی به خود نخواهد دید مگر این که واشنگتن به ارتباط سیاست افغانستان نگرانی های پاکستان را از چشم نیاندازد و به نظر نمی آید که واشنگتن بدون هزینه حاضر نیست درین زمینه همکاری کند.