-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

احسان اقبال: به جای امریکا ما تروریزم را نابود کردیم!

شرکای امریکا به ریش خودش می خندند.به حواله روزنامه دی نیوز، احسان اقبال وزیرداخله پاکستان درمجلس سنای آن کشور مدعی شد که پاکستان تمبا صرف ۳ تریلیون دالر درافغانستان قادر به تامین ثبات درآن کشور نشده است. 
امی پایگاه های تروریستی درخاک خودش را نابود کرده است. وی سپس روی صحبت را به سوی امریکا دور داد و گفت که امریکا
احسان اقبال در رابطه به شکست امریکا استدلال کرد که درحال حاضر چهل درصد از قلمرو افغانستان هنوز تحت کنترول طالبان است. بنابرین طالبان نیازی ندارند که در خاک پاکستان برای خود پایگاه های امن دست و پا کنند. وی به سلسله خاک پاشیدن به چشم امریکایی های مجبور و دوگونه باز گفت که نجات یک شهروند امریکا همراه با همسر و سه فرزندش نمونه ای روشن از همکاری بین پاکستان و ایالات متحده است.