-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۹, جمعه

جاوید «لودین»: عقل گلبدین در اسارت آی آس ای است

جاوید «لودین» سخنگوی سابق کرزی و سپس معیین وزارت خارجه، با اشاره به مغلطه گویی گلبدین که گویا جنگ جاری در افغانستان جنگ میان دو قوم است گفته است که گفتار حکمتیار مایه گرفته از دیدگاه آی اس آی است و عقل گلبدین عملن دراشغال دیدگاه پاکستان است. گلبدین به هر دستاویزی که چنگ می اندازد تا در کش وگیر های کنونی سیاسی، دستش به جایی بند شود؛ اما نمی شود. وی تعرض بزرگی بر خون و رنج مردمی که در مبارزه علیه دهشت افگنی قرار دارند انجام داده است. غاصبان سیاسی نظیر اتمر، غنی و عبدالله که او را اسباب اهداف خویش ساخته اند، غلطی مجسم و زننده گلبدین را انتقاد نکرده اند. هیچ جنگجویی وابسته به یک کشور خارجی تا به این حد درافغانستان قدم به قدم با شکست و نا امیدی رو به رو نبوده است. درین حال وزارت عدلیه اعلام کرده که از نظر قانونی، حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال در چهارچوب قوانین نافذه رسمیت دارد و چیزی به نام حزب اسلامی گلبدین رسمیت ندارد.