-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۶, سه‌شنبه

هشدار فرماندهان به دکتر عبدالله درپی مشاجره با والی بلخ درکابل

دکترعبدالله به نیابت از غنی- اتمر خواستار کنار رفتن فوری عطا نور از مقام ولایت بلخ شده است./ پاسخ شدید استاد عطا.
پیوست به خبر قبلی، اطلاع تازه مشعر است که حین ملاقات دکترعبدالله و استاد محمد «نور» درکابل مشاجره سختی بین دو طرف درگرفته و آخرین امید برای برقراری پل تفاهم بین جبهه ضد طالبان و شخص دکترعبدالله از بین رفته است.

طبق اطلاع از منابع نزدیک به اردوگاه ضد طالبان، دکترعبدالله در جریان مذاکره به نیابت از دکترغنی با لحن صریح از عطا محمد نور خواسته بود که یا از مقام ولایت بلخ کنار برود یا کنار زده خواهد شد. وی در بهترین حالت نرمش از عطا نور خواسته است که به جای خودش کس دیگری را به حیث والی بلخ معرفی کند. 

درگزارش آمده است که این مطالبۀ غیرقابل پیش بینی، از سوی عطا نور فی المجلس به شدت رد شده است. وی به دکترعبدالله درمحضر دیگرفرماندهان جمیعت وشورای نظار اتمام حجت کرده است که ما هرگز از خط «مسعود بزرگ» انحراف نکرده و به هرگونه خنجر زنی ازعقب که بی تردید نتیجه سازش شخصی وی با گروه غاصب ارگ است، با اتکا به امکانات گسترده مردمی و نظامی پاسخ قاطع خواهیم داد. وی گفته است که خواب تکراریک انتخابات جعلی برباد رفته است.

عطا نور تصریح کرده که تو نماینده مجاهدین و نماینده سیاسی هیچ جناحی نیستی؛ من نه از تو دستور می پذیرم؛ نه از غنی و قبلن این مسأله مشخص به اطلاع آن ها و رسانه ها رسانیده شده است. وی مستقیم دکترعبدالله را متهم کرده است که تو به نام ریاست اجرائیه، تاریخ، امید ها و رنج های مردمانی را که عمری در راه آزادی و حقوق خویش از هیچ جان نثاری دریغ نکرده اند، با ذلت و گردن خمی به لجن کشیده ای.

درین حال منابع معتبر از جماعت سیاسیون پنجشیر به گزارشنامه افغانستان تاکید کرده اند که حلقات سیاسی و نظامی پنجشیر به عنوان محور مقاومت قطعاً از دکترعبدالله حمایت نخواهند کرد. فرمانده بهلول بهیج به طور مستقیم عبدالله را هشدار داده و خواستار توقف مأموریت خطرناک نیابتی خویش به نفع غاصبان سیاسی وضدیت با جنبش مقاومت شده است.
درهمین حال درپی وارد کردن گلبدین به مداخلات انتخاباتی و بالا شدن بوی سازش شخصی عبدالله با گذشته گرایان سیاسی، یک هیآتی از فرماندهان ارشد و چهره های سیاسی مقاومت ضد طالبان به هدف مذاکره و مشورت های لازم و گرفتن تدابیر عملیاتی برای مقابله با هر هجوم نامنتظره از سوی ارگ به بلخ سفر کرده اند.