-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۳, جمعه

موافقتنامه جدید در باره تاسیسات خط ترکمنستان در تورغندی

به گزارش اذرنیوز، یک پیمان تازه بین ترکمنستان و افغانستان برسر توسعه شبکه قطار آهن به امضاء رسیده است. براساس این معاهده، تاسیسات و خدمات مشترک حمل ونقل قطار آهن ترکمنستان از ناحیه سرخط آباد ترکمنستان تا ایستگاه بندری تورغندی بیشتر توسعه می یابد.
درمعاهده قید شده است که مخارج اعمار مسیر سیزده کیلومتری خط آهن جدید به سوی افغانستان از سوی ترکمنستان تامین خواهد شد.